top of page

Eight-Week Mindfulness-Based Intervention

This page is to certify the successful completion of an Eight-Week Mindfulness-Based Intervention

including Concentration-, Ethics-, and Wisdom-Based meditation practices,

totaling approximately 100hrs of instruction, reflection, formal and informal practice,

as part of a course on “Contemplative Inquiry: Wisdom in Action for Positive Change”, offered by the University of Nottingham Ningbo China (UNNC).

Graduating Class of December 2023

Course Facilitator

Matthew Furnell

List of Participants

Jiali YAN

Chen ZHANG

Shuqi GE

Hongming DING

Xinyi CHENG

Xinrong GONG

Xuanyi ZHANG

Jiaqi LI

Yuwen ZHANG

Yi Dang

Yixin LI

Xinlan REN

Yuxin JIN

Jiaming GONG

Yuqi LI

Xinmeng ZHAO

Ziling ZHANG

Keyi ZHU

Zimo CHEN

Chenye DING

Xiuzhi GUO

Ran LIU

Jiatong KANG

Xiling LUO

Yuqing ZENG

Yanxin HAN

Zeqing BI

Yifei XU

Xinyi Chen

Yitian LI

Yuheng YANG

Wenping ZHANG

bottom of page